Brilique

Brilique

  • Brilique is een medicijn dat voorgeschreven wordt bij Acuut Coronair Syndroom.
  • Op deze site vindt u praktische informatie en tips omtrent uw aandoening en het medicijn.
  • Het doel van deze site is het bevorderen van een optimaal behandelresultaat.

Het EU-nummer staat op de zijkant van de verpakking van Brilique. Het EU-nummer bestaat uit de letters EU en een aantal cijfers (bijv. EU/12345).